W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku polskim i światowym, firma Dormax postanowiła wykorzystać możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej, w ramach projektu "Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"


Dotacje na innowacje

Inwestujemy w przyszłość

Obecnie PPHU DORMAX - Dorota Pawłowska. realizuje projekt nr WND-POIG.08.02.00-14-322/12
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość dofinansowania: 231275,00 PLN
Okres realizacji: od 1.04.2013 do 31.10.2014Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego